ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลผ่านการประเมิน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย" มูลนิธีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา โดยมีท่าน ผอ.กันพิเชฐษ์ มลิเกตุ เป็นตัวแทนเข้ารับมอบรางวัลนี้ ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
ชื่ออาจารย์ : นายกันพิเชฐษ์ มลิเกตุ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 2564,12:52  อ่าน 157 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลผ่านการประเมิน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย" มูลนิธีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา โดยมีท่าน ผอ.กันพิเชฐษ์ มลิเกตุ เป็นตัวแทนเข้ารับมอบรางวัลนี้ ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
ชื่ออาจารย์ : นายกันพิเชฐษ์ มลิเกตุ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 2564,12:52  อ่าน 169 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลผ่านการประเมิน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย" มูลนิธีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา โดยมีท่าน ผอ.กันพิเชฐษ์ มลิเกตุทำพิธีมอบให้คุณครูดวงใจ ศรีวงษ์ ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3 ณ โรงเรียนวัดหนองโพรง สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวดวงใจ ศรีวงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 2564,12:51  อ่าน 162 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลผ่านการประเมิน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย" มูลนิธีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา โดยมีท่าน ผอ.กันพิเชฐษ์ มลิเกตุทำพิธีมอบให้คุณครูดวงใจ ศรีวงษ์ ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3 ณ โรงเรียนวัดหนองโพรง สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวดวงใจ ศรีวงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 2564,12:51  อ่าน 156 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 หนังสือขอบคุณ การเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำข้อต
ชื่ออาจารย์ : นางสาวภฌลดา ปรางควิรยา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 2564,18:48  อ่าน 149 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 หนังสือขอบคุณ การเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำข้อต
ชื่ออาจารย์ : นางสาวภฌลดา ปรางควิรยา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 2564,18:48  อ่าน 157 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เกียรติบัตร เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำข้อตกลงใน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวภฌลดา ปรางควิรยา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 2564,18:47  อ่าน 143 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 หนังสือขอบคุณ การเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำข้อต
ชื่ออาจารย์ : นางสาวภฌลดา ปรางควิรยา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 2564,18:46  อ่าน 148 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 วิทยากรบรรยาหลักเกณฑ์การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ว9/2564 กับผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวภฌลดา ปรางควิรยา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 2564,13:48  อ่าน 138 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วุฒิบัตรผ่านการพัฒนาตามหลักสูตร "พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21" ผ่านระบบออนไลน์ (2 หลักสูตร)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวภฌลดา ปรางควิรยา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 2564,09:09  อ่าน 141 ครั้ง
รายละเอียด..