ผู้บริหาร

นายกันพิเชฐษ์ มลิเกตุ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 12/10/2021
ปรับปรุง 29/06/2022
สถิติผู้เข้าชม 112889
Page Views 132358
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนเจียหมิน กบินทร์บุรี
2 โรงเรียนบ้านชำโสม กบินทร์ กบินทร์บุรี
3 โรงเรียนบ้านนางเลง กบินทร์ กบินทร์บุรี
4 โรงเรียนกบินทร์วิทยา กบินทร์ กบินทร์บุรี
5 โรงเรียนบ้านหนองช้างลง กบินทร์ กบินทร์บุรี
6 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร กบินทร์ กบินทร์บุรี
7 โรงเรียนวัดสระดู่(บู่บำรุงวิทย์) กบินทร์ กบินทร์บุรี
8 โรงเรียนวัดปากแพรก กบินทร์ กบินทร์บุรี
9 โรงเรียนนฤมิตวิทยา กบินทร์ กบินทร์บุรี
10 โรงเรียนวัดโคกป่าแพง กบินทร์ กบินทร์บุรี
11 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งแฝก กบินทร์ กบินทร์บุรี
12 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์ กบินทร์บุรี
13 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง นนทรี กบินทร์บุรี
14 โรงเรียนบ้านหนองบัว นนทรี กบินทร์บุรี
15 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม นนทรี กบินทร์บุรี
16 โรงเรียนวัดตันทาราม นนทรี กบินทร์บุรี
17 โรงเรียนบ้านหนองอนามัย นนทรี กบินทร์บุรี
18 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด นนทรี กบินทร์บุรี
19 โรงเรียนบ้านหนองมันปลา นาแขม กบินทร์บุรี
20 โรงเรียนวัดเนาวรัตนาราม นาแขม กบินทร์บุรี
21 โรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์ นาแขม กบินทร์บุรี
22 โรงเรียนบ้านท่าอุดม นาแขม กบินทร์บุรี
23 โรงเรียนวัดปากน้ำ บ่อทอง กบินทร์บุรี
24 โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ บ่อทอง กบินทร์บุรี 037480004
25 โรงเรียนบ่อทองวิทยา บ่อทอง กบินทร์บุรี
26 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม บ่อทอง กบินทร์บุรี
27 โรงเรียนบ้านหนองโดน บ่อทอง กบินทร์บุรี
28 โรงเรียนบ้านพระปรง บ้านนา กบินทร์บุรี
29 โรงเรียนบ้านบุเสี้ยว บ้านนา กบินทร์บุรี
30 โรงเรียนบ้านหาดมะกอก บ้านนา กบินทร์บุรี
31 โรงเรียนบ้านหนองสัง(ไลอุทิศ) บ้านนา กบินทร์บุรี
32 โรงเรียนวัดวัฒนารังษี บ้านนา กบินทร์บุรี
33 โรงเรียนบ้านหนองนาใน บ้านนา กบินทร์บุรี
34 โรงเรียนวัดย่านรี ย่านรี กบินทร์บุรี
35 โรงเรียนบ้านเขาด้วน ย่านรี กบินทร์บุรี
36 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ย่านรี กบินทร์บุรี
37 โรงเรียนบ้านซ่ง ย่านรี กบินทร์บุรี
38 โรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล ย่านรี กบินทร์บุรี
39 โรงเรียนบ้านโนนหัวบึง ย่านรี กบินทร์บุรี
40 โรงเรียนบ้านหนองปรือ ย่านรี กบินทร์บุรี
41 โรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุง ลาดตะเคียน กบินทร์บุรี
42 โรงเรียนบ้านหนองตลาด ลาดตะเคียน กบินทร์บุรี
43 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง ลาดตะเคียน กบินทร์บุรี
44 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) ลาดตะเคียน กบินทร์บุรี 037-480073
45 โรงเรียนบ้านโคกกระท้อน ลาดตะเคียน กบินทร์บุรี
46 โรงเรียนวัดรัตนชมภู วังดาล กบินทร์บุรี
47 โรงเรียนวัดวังหวาย วังดาล กบินทร์บุรี
48 โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ วังดาล กบินทร์บุรี
49 โรงเรียนวัดเกาะแดง วังดาล กบินทร์บุรี
50 โรงเรียนวังดาลวิทยาคม วังดาล กบินทร์บุรี
51 โรงเรียนวัดรัตนโชติการาม วังดาล กบินทร์บุรี
52 โรงเรียนบ้านหนองจิก วังดาล กบินทร์บุรี
53 โรงเรียนวัดเนินสูง วังตะเคียน กบินทร์บุรี
54 โรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร วังตะเคียน กบินทร์บุรี
55 โรงเรียนบ้านคลองระกำ วังตะเคียน กบินทร์บุรี
56 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วังตะเคียน กบินทร์บุรี
57 โรงเรียนบ้านหนองคล้า วังตะเคียน กบินทร์บุรี
58 โรงเรียนบ้านเขากระแต วังตะเคียน กบินทร์บุรี
59 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม วังตะเคียน กบินทร์บุรี
60 โรงเรียนบ้านเขาปูน วังท่าช้าง กบินทร์บุรี
61 โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ วังท่าช้าง กบินทร์บุรี
62 โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วังท่าช้าง กบินทร์บุรี
63 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วังท่าช้าง กบินทร์บุรี
64 โรงเรียนบ้านวังกวาง วังท่าช้าง กบินทร์บุรี
65 โรงเรียนบ้านคลองหันแดง วังท่าช้าง กบินทร์บุรี
66 โรงเรียนบ้านวังมะกรูด วังท่าช้าง กบินทร์บุรี
67 โรงเรียนบ้านทด หนองกี่ กบินทร์บุรี
68 โรงเรียนบ้านคลองอุดม หนองกี่ กบินทร์บุรี
69 โรงเรียนบ้านโคกลาน หนองกี่ กบินทร์บุรี
70 โรงเรียนวัดโคกขี้เหล็ก หนองกี่ กบินทร์บุรี
71 โรงเรียนวัดโคกอุดม หนองกี่ กบินทร์บุรี
72 โรงเรียนบ้านโคกสั้น หนองกี่ กบินทร์บุรี 037-480015
73 โรงเรียนกชนันท์อนุบาล หนองกี่ กบินทร์บุรี
74 โรงเรียนวัดหาดสูง หาดนางแก้ว กบินทร์บุรี
75 โรงเรียนบ้านปราสาท หาดนางแก้ว กบินทร์บุรี
76 โรงเรียนบ้านวังบัวทอง หาดนางแก้ว กบินทร์บุรี
77 โรงเรียนบ้านเขาดิน(ประชาอุทิศ) หาดนางแก้ว กบินทร์บุรี
78 โรงเรียนบ้านคลองเจ้าแรง เขาไม้แก้ว กบินทร์บุรี
79 โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว เขาไม้แก้ว กบินทร์บุรี
80 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ เขาไม้แก้ว กบินทร์บุรี
81 โรงเรียนบ้านนาคลองกลาง เขาไม้แก้ว กบินทร์บุรี
82 โรงเรียนบ้านคลองตามั่น เขาไม้แก้ว กบินทร์บุรี
83 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี เมืองเก่า กบินทร์บุรี
84 โรงเรียนบ้านโคกหอม เมืองเก่า กบินทร์บุรี
85 โรงเรียนวัดราษฎร์รังษี เมืองเก่า กบินทร์บุรี
86 โรงเรียนบรรหารวิทยา เมืองเก่า กบินทร์บุรี
87 โรงเรียนบ้านคลองตาหมื่น ทุ่งโพธิ์ นาดี
88 โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก ทุ่งโพธิ์ นาดี
89 โรงเรียนสหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย ทุ่งโพธิ์ นาดี
90 โรงเรียนบ้านกระเดียง นาดี นาดี
91 โรงเรียนอนุบาลอุดมวิทย์ นาดี นาดี
92 โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข นาดี นาดี
93 โรงเรียนบ้านบุสูง นาดี นาดี
94 โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์ บุพราหมณ์ นาดี
95 โรงเรียนบ้านขุนศรี บุพราหมณ์ นาดี
96 โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี บุพราหมณ์ นาดี
97 โรงเรียนบ้านทับลาน บุพราหมณ์ นาดี
98 โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ บุพราหมณ์ นาดี
99 โรงเรียนบ้าน ก.ม.80 บุพราหมณ์ นาดี
100 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สะพานหิน นาดี
101 โรงเรียนบ้านหนองตะแบก สะพานหิน นาดี
102 โรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตา สำพันตา นาดี
103 โรงเรียนวัดสารวนาราม สำพันตา นาดี
104 โรงเรียนบ้านหนองแหน สำพันตา นาดี
105 โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ สำพันตา นาดี
106 โรงเรียนบ้านโคกกระจง สำพันตา นาดี
107 โรงเรียนบ้านคลองมะไฟ แก่งดินสอ นาดี
108 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ แก่งดินสอ นาดี
109 โรงเรียนบ้านวังรี แก่งดินสอ นาดี
110 โรงเรียนบ้านท่าสะตือ แก่งดินสอ นาดี
111 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร แก่งดินสอ นาดี
112 โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร แก่งดินสอ นาดี 037480016
113 โรงเรียนบ้านอุดมบรรพต แก่งดินสอ นาดี
114 โรงเรียนบ้านแก่งดินสอ แก่งดินสอ นาดี
115 โรงเรียนวัดกระทุ่มแพ้ว กระทุ่มแพ้ว บ้านสร้าง
116 โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา กระทุ่มแพ้ว บ้านสร้าง
117 โรงเรียนวัดบางกระเบา บางกระเบา บ้านสร้าง
118 โรงเรียนไผ่แถวอนุสรณ์ บางกระเบา บ้านสร้าง
119 โรงเรียนบ้านบางขาม บางขาม บ้านสร้าง
120 โรงเรียนบ้านบางปลาร้า (กมลราษฎร์นุกูล) บางปลาร้า บ้านสร้าง 037-215597
121 โรงเรียนนิคมพัฒนา บางปลาร้า บ้านสร้าง
122 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม บางพลวง บ้านสร้าง
123 โรงเรียนวัดหัวไผ่ บางพลวง บ้านสร้าง
124 โรงเรียนบ้านคลองสารภี บางพลวง บ้านสร้าง
125 โรงเรียนบ้านคลองบางไซ บางพลวง บ้านสร้าง
126 โรงเรียนวัดพิกุลวนาราม บางพลวง บ้านสร้าง
127 โรงเรียนบ้านบางรุ่งโรจน์ บางยาง บ้านสร้าง
128 โรงเรียนวัดอินทาราม บางยาง บ้านสร้าง
129 โรงเรียนวัดคลองเฆ๋ บางยาง บ้านสร้าง
130 โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์เย็น บางยาง บ้านสร้าง
131 โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์บุญญาราม บางยาง บ้านสร้าง
132 โรงเรียนวัดบางเตย บางเตย บ้านสร้าง
133 โรงเรียนศรีรักษ์ราษฏร์บำรุง บางแตน บ้านสร้าง
134 โรงเรียนบ้านปากคลองบางกระดาน บางแตน บ้านสร้าง
135 โรงเรียนชุมชนวัดบางแตน บางแตน บ้านสร้าง
136 โรงเรียนประชุมเขตศึกษา บ้านสร้าง บ้านสร้าง
137 โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง บ้านสร้าง บ้านสร้าง
138 โรงเรียนวัดมูลเหล็ก บ้านสร้าง บ้านสร้าง
139 โรงเรียนบ้านคลองสอง (ราษฎร์บำรุง) บ้านสร้าง บ้านสร้าง
140 โรงเรียนวัดทุ่งสบก คำโตนด ประจันตคาม
141 โรงเรียนวัดหนองคุ้ม คำโตนด ประจันตคาม 037-480832
142 โรงเรียนวัดมะกอกแก้ว คำโตนด ประจันตคาม
143 โรงเรียนวัดตะเคียนทอง คำโตนด ประจันตคาม
144 โรงเรียนวัดเนินสูง คำโตนด ประจันตคาม
145 โรงเรียนวัดใหม่กวางทอง คำโตนด ประจันตคาม
146 โรงเรียนวัดคำภู คำโตนด ประจันตคาม
147 โรงเรียนสุวรรณวิทยา คำโตนด ประจันตคาม
148 โรงเรียนวัดศรีสุทธาวาส คำโตนด ประจันตคาม
149 โรงเรียนวัดบ้านโนน ดงบัง ประจันตคาม
150 โรงเรียนวัดดงบัง (ดงบังบำรุงวิทย์) ดงบัง ประจันตคาม
151 โรงเรียนวัดศรีมงคล ดงบัง ประจันตคาม
152 โรงเรียนวัดบุฝ้าย บุฝ้าย ประจันตคาม
153 โรงเรียนวัดขิงกระชาย บุฝ้าย ประจันตคาม
154 โรงเรียนบ้านว่านบ้านด่าน บุฝ้าย ประจันตคาม
155 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง บุฝ้าย ประจันตคาม
156 โรงเรียนบ้านหอย(เติมเอนจิเนียริ่งอุปถัมภ์) บ้านหอย ประจันตคาม
157 โรงเรียนวัดเกาะมะไฟ บ้านหอย ประจันตคาม
158 โรงเรียนวัดดงไชยมัน ประจันตคาม ประจันตคาม
159 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม ประจันตคาม ประจันตคาม
160 โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม ประจันตคาม ประจันตคาม
161 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม ประจันตคาม
162 โรงเรียนประจันตราษฏร์บำรุง ประจันตคาม ประจันตคาม
163 โรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ หนองแก้ว ประจันตคาม
164 โรงเรียนวัดหนองแก้ว หนองแก้ว ประจันตคาม
165 โรงเรียนวัดโคกเขื่อน หนองแก้ว ประจันตคาม
166 โรงเรียนวัดประสาทรังสฤษฎิ์ หนองแสง ประจันตคาม
167 โรงเรียนวัดประดิษฐาราม หนองแสง ประจันตคาม
168 โรงเรียนบ้านด่าน เกาะลอย ประจันตคาม
169 โรงเรียนวัดเกาะลอย เกาะลอย ประจันตคาม
170 โรงเรียนวัดไชยมงคล เกาะลอย ประจันตคาม
171 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้ง โพธิ์งาม ประจันตคาม
172 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม โพธิ์งาม ประจันตคาม
173 โรงเรียนวัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1 โพธิ์งาม ประจันตคาม
174 โรงเรียนบ้านประเถท(โพธิพิทยาราม) โพธิ์งาม ประจันตคาม
175 โรงเรียนบ้านเขานันทา โพธิ์งาม ประจันตคาม
176 โรงเรียนวัดอินทร์ไตรย์ โพธิ์งาม ประจันตคาม
177 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว โพธิ์งาม ประจันตคาม
178 โรงเรียนบ้านคลองแก้มช้ำ โพธิ์งาม ประจันตคาม
179 โรงเรียนบ้านวังทะลุ กรอกสมบูรณ์ ศรีมหาโพธิ
180 โรงเรียนบ้านวังขอน กรอกสมบูรณ์ ศรีมหาโพธิ
181 โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม กรอกสมบูรณ์ ศรีมหาโพธิ
182 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม กรอกสมบูรณ์ ศรีมหาโพธิ
183 โรงเรียนบ้านประพาส กรอกสมบูรณ์ ศรีมหาโพธิ
184 โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม ดงกระทงยาม ศรีมหาโพธิ 0-3720-6232
185 โรงเรียนโรงเรียนบ้านท่าตูม ท่าตูม ศรีมหาโพธิ 037-285284
186 โรงเรียนวัดหลังถ้ำวิทยาคาร ท่าตูม ศรีมหาโพธิ
187 โรงเรียนวัดบุยายใบ ท่าตูม ศรีมหาโพธิ
188 โรงเรียนบ้านโป่งไผ่ ท่าตูม ศรีมหาโพธิ
189 โรงเรียนบ้านย่านนางวิ่ง ท่าตูม ศรีมหาโพธิ
190 โรงเรียนวัดบุพพาราม บางกุ้ง ศรีมหาโพธิ
191 โรงเรียนวัดอรัญไพรศรี บ้านทาม ศรีมหาโพธิ
192 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ
193 โรงเรียนบ้านหนองหอย ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ
194 โรงเรียนบ้านหว้าเอน ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ
195 โรงเรียนอนุบาลศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ
196 โรงเรียนวัดหนองหูช้าง ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ
197 โรงเรียนวัดสัมพันธ์ สัมพันธ์ ศรีมหาโพธิ
198 โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 หนองโพรง ศรีมหาโพธิ
199 โรงเรียนบ้านโคกกระเจียว หนองโพรง ศรีมหาโพธิ
200 โรงเรียนวัดนพคุณทอง หนองโพรง ศรีมหาโพธิ
201 โรงเรียนบ้านมาบเหียง หนองโพรง ศรีมหาโพธิ
202 โรงเรียนวัดหนองโพรง หนองโพรง ศรีมหาโพธิ 0927925629
203 โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ หนองโพรง ศรีมหาโพธิ
204 โรงเรียนบ้านโป่งกะพ้อ หนองโพรง ศรีมหาโพธิ
205 โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ หนองโพรง ศรีมหาโพธิ 037480022
206 โรงเรียนหัวซาวิทยา หัวหว้า ศรีมหาโพธิ
207 โรงเรียนวัดโคกเจริญเนตร หัวหว้า ศรีมหาโพธิ
208 โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย หัวหว้า ศรีมหาโพธิ
209 โรงเรียนชุมชนบ้านเกาะสมอ(สามัคคีวิทยา) หัวหว้า ศรีมหาโพธิ
210 โรงเรียนวัดเนินผาสุก หัวหว้า ศรีมหาโพธิ
211 โรงเรียนวัดลิรัญดอน หาดยาง ศรีมหาโพธิ
212 โรงเรียนวัดคู้ลำพัน คู้ลำพัน ศรีมโหสถ
213 โรงเรียนวัดสระมะเขือ โคกปีบ ศรีมโหสถ
214 โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ โคกปีบ ศรีมโหสถ
215 โรงเรียนเทวรักษ์ โคกปีบ ศรีมโหสถ
216 โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ โคกปีบ ศรีมโหสถ
217 โรงเรียนศรีมโหสถ โคกปีบ ศรีมโหสถ
218 โรงเรียนบ้านโคกพนมดี โคกไทย ศรีมโหสถ
219 โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน โคกไทย ศรีมโหสถ
220 โรงเรียนวัดสระข่อย โคกไทย ศรีมโหสถ
221 โรงเรียนวัดหนองเกตุ โคกไทย ศรีมโหสถ
222 โรงเรียนวัดแสงสว่าง โคกไทย ศรีมโหสถ
223 โรงเรียนวัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ โคกไทย ศรีมโหสถ
224 โรงเรียนวัดไผ่งาม ไผ่ชะเลือด ศรีมโหสถ
225 โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง ดงขี้เหล็ก เมืองปราจีนบุรี
226 โรงเรียนวัดโคกมะกอก ดงขี้เหล็ก เมืองปราจีนบุรี
227 โรงเรียนวัดภักดีสุนทราวาส ดงขี้เหล็ก เมืองปราจีนบุรี
228 โรงเรียนบ้านดงบัง ดงขี้เหล็ก เมืองปราจีนบุรี
229 โรงเรียนวัดนิโครธาวาส ดงขี้เหล็ก เมืองปราจีนบุรี
230 โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง ดงขี้เหล็ก เมืองปราจีนบุรี
231 โรงเรียนทบอ.จักรพงษ์พิทยาลัย ดงพระราม เมืองปราจีนบุรี 213370
232 โรงเรียนโชติพิทยาการ ดงพระราม เมืองปราจีนบุรี
233 โรงเรียนวัดลำดวน ดงพระราม เมืองปราจีนบุรี
234 โรงเรียนวัดกระแจะ(ธวัชชัยนุสรณ์) ท่างาม เมืองปราจีนบุรี
235 โรงเรียนวัดเลียบ(หร่ำวิทยานุกูล) ท่างาม เมืองปราจีนบุรี
236 โรงเรียนวัดหาดสะแก ท่างาม เมืองปราจีนบุรี
237 โรงเรียนวัดสง่างาม(สุทธิเกียรติวิทยา) บางบริบูรณ์ เมืองปราจีนบุรี
238 โรงเรียนอดุลศาสนกิจศึกษา บางเดชะ เมืองปราจีนบุรี
239 โรงเรียนวัดหัวกรด บางเดชะ เมืองปราจีนบุรี
240 โรงเรียนวัดสามัคคีภิรมย์ บางเดชะ เมืองปราจีนบุรี
241 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา บ้านพระ เมืองปราจีนบุรี
242 โรงเรียนวัดบ้านยาง บ้านพระ เมืองปราจีนบุรี
243 โรงเรียนบ้านหัวเขา บ้านพระ เมืองปราจีนบุรี
244 โรงเรียนวัดบ้านพระ บ้านพระ เมืองปราจีนบุรี
245 โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี บ้านพระ เมืองปราจีนบุรี
246 โรงเรียนอนุบาลเฟื่องฟ้า รอบเมือง เมืองปราจีนบุรี
247 โรงเรียนวัดบางคาง รอบเมือง เมืองปราจีนบุรี
248 โรงเรียนวัดโบสถ์วิทยา วัดโบสถ์ เมืองปราจีนบุรี
249 โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี หน้าเมือง เมืองปราจีนบุรี
250 โรงเรียนเทศบาล 5 (บดินทร์เดชาประสิทธิ์) หน้าเมือง เมืองปราจีนบุรี 0-3721-1584
251 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี หน้าเมือง เมืองปราจีนบุรี
252 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี หน้าเมือง เมืองปราจีนบุรี
253 โรงเรียนหทัยชาติ หน้าเมือง เมืองปราจีนบุรี
254 โรงเรียนจงหมิน หน้าเมือง เมืองปราจีนบุรี
255 โรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง หน้าเมือง เมืองปราจีนบุรี
256 โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ หน้าเมือง เมืองปราจีนบุรี
257 โรงเรียนวัดเนินไม้หอม เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
258 โรงเรียนบ้านหนองเต่า เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
259 โรงเรียนบ่อแร่-ธารเลา เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
260 โรงเรียนบ้านห้วยเกษียร เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
261 โรงเรียนบ้านเนินหอม เนินหอม เมืองปราจีนบุรี 0-37482061
262 โรงเรียนวัดเนินสูง เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
263 โรงเรียนบ้านหนองชะอม โคกไม้ลาย เมืองปราจีนบุรี
264 โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ โคกไม้ลาย เมืองปราจีนบุรี
265 โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง โคกไม้ลาย เมืองปราจีนบุรี
266 โรงเรียนประชารัฐพัฒนา โนนห้อม เมืองปราจีนบุรี
267 โรงเรียนบ้านดงคุย โนนห้อม เมืองปราจีนบุรี
268 โรงเรียนวัดประชาวาส โนนห้อม เมืองปราจีนบุรี
269 โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ สาขาวัดเทพประสิทธยาราม โนนห้อม เมืองปราจีนบุรี
270 โรงเรียนวัดทุ่งตะลุมพุก โนนห้อม เมืองปราจีนบุรี
271 โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ โนนห้อม เมืองปราจีนบุรี
272 โรงเรียนบ้านแหลมไผ่ ไม้เค็ด เมืองปราจีนบุรี
273 โรงเรียนบ้านแหลมหิน ไม้เค็ด เมืองปราจีนบุรี