ทำเนียบบุคลากร

นางวรกมล ชิ้นอ่อน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 0984625787

นางสาวภฌลดา ปรางควิรยา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 0803565499
อีเมล์ : pachalada_kwan@hotmail.com

นายกิตติเมธ บุญอาจ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 0931983442
อีเมล์ : cnbankcnbank@gmail.com

นางสาวดวงใจ ศรีวงษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3
เบอร์โทร : 0991866841
อีเมล์ : june02122527@gmail.com

นายปรัชญา สิงไทสง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0830216838
อีเมล์ : tontor2010@gmail.com

นางสาวชรินรัตน์ ไชยเดช
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 091 019 7301
อีเมล์ : charinrat.tonfaii20@gmail.com

นางสาวบทม์รัตน์ ถานะวร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 0863514919
อีเมล์ : bottharat@gmail.com

นายนฤนาท กาสนุก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 0805024153
อีเมล์ : naamnua201@gmail.com

นางสาวนริศรา ม่วงคำ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 0989869657
อีเมล์ : mingkydd12345@gmail.com

นางสาวปิญชาน์ สังขันธ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2
เบอร์โทร : 0614407621
อีเมล์ : pincha9sangkhan@gmail.com

นายอธิพงษ์ ชำนิ
เบอร์โทร : 0847843934