ข่าวเด่นประจำวันนี้
วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรภายในโรงเรียนทุกท่าน รวมถึงนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลปีที่ 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมรับการเข้าตรวจหาเชื้อโควิด 19
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 64
วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2564 ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนวัดหนองโพรง เข้าร่วมกิจกรรมการทำบุญวันครบรอบ 82 ปี วันก่อตั้งโรงเรียนและทอดผ้าป่าการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 64
วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2564 คณะครู โรงเรียนวัดหนองโพรง ร่วมกันตกแต่งสถานที่เพื่อเตรียมงานผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนวัดหนองโพรง
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 64
วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 ครูภฌลดา ปรางควิรยา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ได้รับเชิญจากโรงเรียนบ้านโคกพนมดี ให้เป็นวิทยากร ในโครงการ “พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) กับการประ
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 64
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครูชรินรัตน์ ไชยเดช ครั้งที่ 3
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 64
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครูดวงใจ ศรีวงษ์ ครั้งที่ 4
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 64
โล่เชิดชูเกียรติ "โรงเรียนวัดหนองโพรง" มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าระดับประเทศ 3 ปี อย่างต่อเนื่อง (ปีการศึกษา 2563-2563)
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 64
ผอ.กันพิเชฐษ์ มลิเกตุและคณะครูโรงเรียนวัดหนองโพรง ร่วมแรงร่วมใจช่วยงานทอดกฐินสามัคคี วัดหนองโพรง
โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 64
ผอ.กันพิเชฐษ์ ร่วมกับนักการภารโรง ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโรงเรียนวัดหนองโพรง
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 64