กิจกรรมเด่นประจำวัน
วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารเขตคุณภาพศรีมหาโพธิ 10 โรงเรียน เพื่อวางแนวทางการดำเนินงานและะการบริหารงานต่างๆ ณ โรงเรียนวัดหนองโพรง สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารเขตคุณภาพศรีมหาโพธิ 10 โรงเรียน เพื่อวางแนวทางการดำเนินงานและะการบริหารงานต่างๆ ณ โรงเรียนวัดหนองโพรง สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
ผอ.กันพิเชฐษ์ มลิเกตุ กับลูกๆ โรงเรียนวัดหนองโพรง กับจุด Check in ใหม่ของโรงเรียน....
บรรยากาศการเปิดเรียน OnSite วันแรก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดหนองโพรง สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
จัดทำจุด Check in โรงเรียนวัดหนองโพรง สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
วันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระยะที่ 2 เปิดเรียน OnSite เต็มรูปแบบ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
วันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดหนองโพรง สพป.ปราจีนบุรี เขต 1