ประกาศ
รางวัลผ่านการประเมิน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย" มูลนิธีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา โดยมีท่าน ผอ.กันพิเชฐษ์ มลิเกตุ เป็นตัวแทนเข้ารับมอบรางวัลนี้ ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต
รางวัลผ่านการประเมิน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย" มูลนิธีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา โดยมีท่าน ผอ.กันพิเชฐษ์ มลิเกตุ เป็นตัวแทนเข้ารับมอบรางวัลนี้ ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 2564,12:46   อ่าน 380 ครั้ง