ข่าวเด่นประจำวันนี้
วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรภายในโรงเรียนทุกท่าน รวมถึงนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลปีที่ 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมรับการเข้าตรวจหาเชื้อโควิด 19
วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรภายในโรงเรียนทุกท่าน รวมถึงนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลปีที่ 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมรับการเข้าตรวจหาเชื้อโควิด 19 ผลออกมาเป็นลบทุกคน ขอกราบขอบพระคุณ อบต.หนองโพรงที่อนุเคราะห์ชุดตรวจโควิด 19 และคุณหมอและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหนองโพรงที่มาช่วยตรวจหาเชื้อโควิด 19
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 2564,12:58   อ่าน 418 ครั้ง