เกียรติบัตร/ผลงาน
โล่เชิดชูเกียรติ "โรงเรียนวัดหนองโพรง" มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โล่เชิดชูเกียรติ "โรงเรียนวัดหนองโพรง" มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สูงกว่าระดับประเทศ 3 ปี อย่างต่อเนื่อง (ปีการศึกษา 2563-2563)
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 2564,14:29   อ่าน 367 ครั้ง