ข่าวประชาสัมพันธ์
ตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองโพรงพร้อมทั้งคณะคุณครูและนักเรียน ได้ให้การต้อนรับท่าน ผอ.อภิวัน เจียมทะวงษ์ นางสาวศิริพร ชัยศิรินิรันดร์ (นักวิชาการศึกษา) และ
นางสาวน้ำทิพย์  วชรภูมิ (ศึกษานิเทศก์) จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ เข้าตรวจเยี่ยมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

 

โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2565,17:29   อ่าน 245 ครั้ง