คณะผู้บริหาร

นายกันพิเชฐษ์ มลิเกตุ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0927925629
อีเมล์ : kunpichet1409@gmail.com