ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
31 ต.ค. 64 ทำบุญครบรอบ 82 ปี วันก่อนตั้งโรงเรียนวัดหนองโพรงและเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2564

JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โดมกิจกรรมโรงเรียนวัดหนองโพรง/ชุดผ้าไทย โรงเรียนวัดหนองโพรง